Dutch literature

Legislation regulating drug consumption rooms

ATTENTION: Current transfer of the bibliography on the basis Zotero

Tristan Duncan, Cameron Duff, Bernadette Sebar and Jessica Lee, ‘Enjoying the kick’: Locating pleasure within the drug consumption room, The International Journal of Drug Policy, 2017.

Our research suggests that the drug consumption room serves as a conduit through which its clients can potentially enact more pleasurable, productive and positive relations to both themselves and their drug use. Acknowledging the centrality of pleasure to client engagement with these facilities, the paper concludes by drawing out the implications of these findings for the design and delivery of consumption room services.

Petra Havinga, Agnes van der Poel, Gebruiksruimten in Nederland. Update van de handreiking bij organisatie en inrichting, Trimbos Institut, Utrecht, 2011.

Gebruiksruimten zijn voorzieningen waar (dakloze) harddrugverslaafden op hygiënische wijze en in een rustige en veilige omgeving hun drugs kunnen gebruiken, waarbij hulpverleners op de achtergrond aanwezig zijn. Gebruiksruimten beogen overlast in de buurt te verminderen en gezondheidsschade bij druggebruikers te beperken (harm reduction). In 2002 heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Druggebruikers een handreiking bij de organisatie en inrichting van gebruiksruimten ontwikkeld: 'Gebruiksruimten in beeld'.1 Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Ontwikkelcentrum Sociaal Verslavingsbeleid van Resultaten Scoren. Het naleven van deze handreiking zou voor een goede balans kunnen zorgen tussen overlastbestrijding en beperking van de gezondheidsschade bij gebruikers in een gebruiksruimte.

Van der Poel, A., Barendregt, C, & Van de Mheen, D. (2003). Drug consumption rooms in Rotterdam: an explorative description in Agnes van der Poel, Low-threshold Care for Marginalised Hard Drug Users. Marginalisation and Socialisation in the Rotterdam Hard Drug Scene, 2009, p.97-108.

The Rotterdam Drug Monitoring System (DMS) used survey data, fieldnotes and interviews with staff to investigate the functioning of four (out of six) consumption rooms in Rotterdam. The results show that for most drug users, access to the drug consumption room results in less frequent drug use in public places and more time and rest. Pass holders value being able to use drugs safely inside, and make use of the additional services provided, such as refreshments, washing/showering facilities and talking with others about their personal problems. Two ‘weak points' reported by the drug users are discussed in relation to their personal health and public nuisance reduction.

Els Bransen, Hedda van 't Land, Judith Wolf, Gebruiksruimten in Nederland. Trends en ontwikkelingen 2001-2003, 2004-268, GGZ Nederland, Utrecht, September 2004.

Judith Wolf, Gebruiksruimten in Utrecht, Trimbos Institut, Utrecht, 2004.

Eind 2001 openden drie gebruiksruimten in Utrecht haar deuren. De gebruiksruimten Rijnkade en Stationsplein gingen in september van start, eind december 2001 opende gebruiksruimte De Stek haar deuren. Het Centrum Maliebaan, instelling voor verslavingszorg in de provincie Utrecht, en beheerder Eind 2001 openden drie gebruiksruimten in Utrecht haar deuren. De gebruiksruimten Rijnkade en Stationsplein gingen in september van start, eind december 2001 opende gebruiksruimte De Stek haar deuren. Het Centrum Maliebaan, instelling voor verslavingszorg in de provincie Utrecht, en beheerder van eerstgenoemde gebruiksruimten, wilde het functioneren van de gebruiksruimten laten monitoren. Ook NS Vastgoed wilde, vanwege haar belang bij rust in het stationsgebied Hoog Catharijne, inzicht in het reilen en zeilen van deze voorziening en haar bezoekers. Beide instellingen stelden middelen voor onderzoek beschikbaar, en met de middelen uit een gehonoreerde aanvraag door ZonMw - programma Verslaving - kon het Trimbosinstituut de evaluatie in januari 2002 starten.an eerstgenoemde gebruiksruimten, wilde het functioneren van de gebruiksruimten laten monitoren. Ook NS Vastgoed wilde, vanwege haar belang bij rust in het stationsgebied Hoog Catharijne, inzicht in het reilen en zeilen van deze voorziening en haar bezoekers. Beide instellingen stelden middelen voor onderzoek beschikbaar, en met de middelen uit een gehonoreerde aanvraag door ZonMw - programma Verslaving - kon het Trimbosinstituut de evaluatie in januari 2002 starten.

amoc dhv - Annual report 2002.