Norwegian literature

Legislation regulating drug consumption rooms

ATTENTION: Current transfer of the bibliography on the basis Zotero

Haugen Kine, Fauske Ingvill, Wüsthoff Linda Elise & Kleppa-Schau Jarle, Metodebok for etablering og drift av sprøyterom, Velferdsetaten, Oslo kommune, 2014.

Oslo kommune velferdsetaten lansert en veilednings- og metodebok for etablering og drift av sprøyterom. Oslo kommune Velferdsetaten har siden 2005 hatt sprøyterom, først som prøveordning og fra 2009 som et permanent tiltak. Selv om det har vært visst interesse fra både Bergen og Trondheim, er sprøyterommet i Oslo, det eneste av sitt slag. Målet med boken har derfor både vært å dokumentere og samle kunnskapen, erfaringen og kompetansen som har blitt opparbeidet i løpet av årene sprøyterommet har eksistert.

Astrid Skretting & Hilgunn Olsen, Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo, Rapport nr. 7-2009, Statens institutt for rusmiddelforskning, 2009.

Astrid Skretting & Hilgunn Olsen, Hva nå Evaluering av prøveordning med sprøyterom, Rapport nr. 7-2007, Statens institutt for rusmiddelforskning, 2007.

Astrid Skretting, Public injection rooms, a help to heroin addicts? Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift, Vol. 19, 2002.